FM Group en Hilverda De Boer gaan fuseren

fm hdb

In de mondiale sierteeltsector is zowel aan de productie- als aan de handelskant een consolidatieslag gaande. Hilverda De Boer en FM Group opereren wereldwijd en willen met deze strategische fusie ook in de toekomst een aantrekkelijke handelspartner voor preferred suppliers en andere leveranciers zijn. Nationaal en internationaal. Voor klanten en personeelsleden levert de fusiecombinatie een nog krachtiger, florissanter toekomstperspectief op. Daarbij ontstaat er een stevig platform voor verdere groei, waarop de fusiecombinatie actief wil gaan doorzetten.

Bedrijfsfuncties zullen alleen op die plekken worden geïntegreerd, waar dat qua schaal nodig is. Dat betekent dat beide bedrijven niet alleen hun bestaande merken, maar ook de zelfstandige bloemeninkoop -en verkoopfuncties behouden. Met ieder hun eigen assortiments-, daghandels- en voorraadbeleid. Uiteraard wordt wel geanalyseerd waar het logisch is om directe stromen en interne en externe diensten te combineren.

Beide directies verwachten de fusie in het derde kwartaal van dit jaar formeel af te ronden.

Aalsmeer, juni 2022

Gert-Jan Schoneveld (CEO Hilverda De Boer)                                Frank Koenen (CEO FM Group)